Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Professional Member Borislav Mitkov39/Male/Bulgaria Groups :iconpaintermasters: PainterMasters
 
Recent Activity
Deviant for 11 Years
Needs Premium Membership
Statistics 84 Deviations 137 Comments 35,505 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


deviantID

Mitkov's Profile Picture
Mitkov
Borislav Mitkov
Artist | Professional | Digital Art
Bulgaria
Current Residence: Sofia, Bulgaria
Favourite genre of music: OSTs, Heavy, Irish
Favourite style of art: Fine Arts
Operating System: Win 8.1
MP3 player of choice: VLC
Favourite cartoon character: Johnny Bravo
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconkreepingspawn:
KreepingSpawn Featured By Owner Sep 26, 2014  Professional Digital Artist
:cake::tea:
Reply
:iconalb1no:
ALB1NO Featured By Owner Sep 26, 2014  Hobbyist Digital Artist
Happy b-day :)!
Reply
:iconmissgraza:
Missgraza Featured By Owner Aug 18, 2014  Student Filmographer
awesome work!!
Reply
:iconkusanagihazumi:
KusanagiHazumi Featured By Owner Sep 26, 2013   Digital Artist
Happy birthday! thanks for the awesome artwork / inspiration! have a great year!
Reply
:iconkreepingspawn:
KreepingSpawn Featured By Owner Sep 26, 2013  Professional Digital Artist
:cake::tea:
Reply
:iconkremenski:
Kremenski Featured By Owner Sep 10, 2013
Здравей,

Гледам, че хората не са се пестили, когато са писали комплименти и адмирации отправени към теб. Та... може и да не прозвучи като нещо голямо за теб, но за мен си един от най-големите рисувачи, чиито работи съм гледал. Има твои картинки, които въпреки че са дигитални мога да седя и да гледам с часове...  Не знам как точно се е отнесъл животът с теб и как се чувстваш от това, което правиш - дали си отегчен или не, но работите ти имат силата буквално да променят настроението на човек. Не мога да намеря други по-силни думи, с които да изразя въжищението си. Най-сърдечен и искрен поклон...
Reply
:iconmmodarres:
mmodarres Featured By Owner Jul 15, 2013  Professional Digital Artist
love you works!
Reply
:iconkusanagihazumi:
KusanagiHazumi Featured By Owner May 22, 2013   Digital Artist
Beautiful lines, beautiful art, beautiful designs. I hope your bone will recover soon and please be careful.
Reply
:iconmitkov:
Mitkov Featured By Owner May 23, 2013  Professional Digital Artist
Thank you, you are very kind!
Reply
:iconmitkov:
Mitkov Featured By Owner May 22, 2013  Professional Digital Artist
Thank you all!
Reply
Add a Comment: